Keri Miki-Lani Schroeder

September 30, 2022
Minneapolis, MN — Minnesota Center for Book Arts (MCBA) is pleased to announce that the winner of the 2022 MCBA Prize is San Antonio, Texas–based artist Keri Miki-Lani Schroeder for her artist’s bo